Het Bijzondere

Het BIJZONDERE van ons bureau is, dat wij vooral plezier hebben in de meer
ingewikkelde en/of netelige vraagstukken op personeelsgebied en u met praktisch
uitvoerbare oplossingen bedienen.

Het bijzondere van het BPB ligt namelijk ook in onze directheid. Aan de hand van de
vraagstelling doen wij onderzoek en komen op grond daarvan tot een duidelijke
conclusie, die wij niet onder stoelen of banken steken. Dat geeft helderheid in zaken,
die zweverig lijken.

Wij beleven genoegen aan het spel tussen mensen en organisaties, en dus is het
volgende van toepassing:

 • Wij benoemen de bijzondere plussen in de mens even hard en duidelijk als de
  bijzondere minnen.

 • Ons rapport omvat zowel een heldere diagnose alsook een resultaatgericht advies
  met een duidelijke stellingname in schriftelijke conclusies. Onze interpretatie van de
  testscores berust op de visie dat uw persoonlijkheid bepaalt, hoe u uw intellectuele
  capaciteiten benut.

 • Wij stellen zonder omhaal vast, waarom bijvoorbeeld een loopbaan hapert, mensen
  elkaar pesten e.d. en verbinden dit met een advies om de zaak weer vlot te trekken.

 • Wij willen inzicht in de aard en de oorzaak van het onderhavige probleem en starten
  dus altijd met een psychotechnisch onderzoek.

 • Het onderzoek wordt apart gefactureerd: wij verwachten namelijk niet dat u ons
  automatisch de opdracht geeft ons advies ook uit te voeren.

 • Onze trainings- en coachingstrajecten hebben altijd een concrete doelstelling in
  termen van waarneembaar gedrag.

 • Komen wij tot de conclusie dat wij uw opdracht niet kunnen vervullen, dan stellen wij
  u direct op de hoogte en geven de opdracht terug. Soms gebeurt dat ook midden in
  een coachingsproces.

 • Wij zijn NIP geregistreerd: dat betekent dat wij het recht van inzage en correctie van
  uw kandidaat serieus nemen en in die betekenis diens belangen behartigen. Uw
  belang als opdrachtgever ligt ons echter even na aan het hart.