E-mailcoaching

Het ideale instrument om in deze filetijden afstanden te overbruggen.

Doel

Mensen te begeleiden die:

  • minder mobiel zijn
  • (heel) ver weg wonen c.q. werken
Voordelen
  • De cliënt wacht niet tot het coachinggesprek, maar kan op elk tijdstip, heet van de naald, zijn gedachten en vragen noteren en verzenden
  • De coach reageert binnen 24 uur
  • Het proces is zichtbaar, omdat de wisselwerking op papier staat
Duur

Over het algemeen zolang beide partijen voortzetting nuttig en nodig achten.
Is het doel uiteindelijk bereikt, dan kan desgewenst altijd nazorg geboden worden.