Instroom

De Nederlandse werknemer wordt steeds mobieler. Mensen zijn hoger opgeleid en daardoor bewuster bezig met hun loopbaan. Bovendien is het leeftempo toegenomen en dus is men sneller uitgekeken op de baan.

In dit proces past een zorgvuldig selectieproces, waarin een psychotechnisch onderzoek een belangrijke plaats inneemt. Het daaruit voortvloeiende advies ondersteunt niet alleen uw beslissing betreffende het aannemen van personeel. Het biedt u ook handvatten, die u in staat stellen uw mensen zodanig motiverend te begeleiden, dat u problemen voorkomt en optimaal profijt trekt van hetgeen zij kennen en kunnen.

Zo gezien valt de prijs van een dergelijk onderzoek niet meer onder kosten, maar onder investeringen: u verdient dit geld binnen korte tijd dubbel en dwars terug, al is het maar omdat de inwerkperiode korter en veel effectiever wordt.