Strategische communicatie

Doel

Doelgericht ‘motipuleren’ is de hoofddoelstelling van deze cursus: u leert hoe u anderen kunt motiveren door hen op de juiste wijze te manipuleren. In deze cursus leert u taal gebruiken als motipulatieinstrument.

Inhoud

De cursus bestaat uit de volgende onderdelen:

  • de boodschap op zich
  • de persoonlijkheid van) de eigena(a)r(en) van de boodschap
  • de (persoonlijkheid van) de ontvanger(s) van de boodschap
  • de doelstelling van de eigenaar van de boodschap met de formulering van de boodschap als instrument
  • communicatieve technieken, om de doelstelling te realiseren
Duur

Deze cursus beslaat 10 sessies van één tot anderhalf uur elk.
Oefeningen worden met video opgenomen om intensieve evaluatie mogelijk te maken.