Conflictcoach

Doel

Herstel van de constructieve samenwerking

Aanpak
 • Door gericht psychotechnisch onderzoek verwerven wij inzicht in de aard van het
  onderhavige conflict. Vanzelfsprekend is dit onderzoek per geval uit verschillende
  onderdelen samengesteld
 • Op grond van de bevindingen vormen wij ons een oordeel over de mogelijkheden om
  a: het conflict op te lossen of b: er zo mee om te gaan, dat de kans op productieve
  samenwerking voldoende is om in realisering ervan te investeren
 • Zien wij die mogelijkheden niet, dan verwijzen wij door of adviseren tot uitstroom
Duur

Het onderzoek met eindgesprek beslaat niet meer tijd dan ongeveer 3,5 uur, omdat
we het aspect Intelligentie meestal buiten beschouwing kunnen laten. Onze ervaring
heeft ons namelijk geleerd, dat een conflict meestal ontstaat doordat de
persoonlijkheden niet ‘matchen’. Wij concentreren ons dus daarop.
Het eventueel daarop aansluitende coachingstraject is individueel van karakter, maar
beslaat over het algemeen tien sessies van een uur. In dit proces is het succes
vanzelfsprekend sterk afhankelijk van de actieve betrokkenheid van de cliënt. Om
deze vorm te geven, kan het coachingstraject ook met behulp van de ZelfKonfrontatieMethode ingevuld worden.