Functiegericht selectieonderzoek

Het woord zegt het al: Functiegericht Selectieonderzoek is het instrument, waarmee
u als werkgever een keuze maakt uit de kandidaten, die zich naar aanleiding van uw
vacature hebben aangemeld. Het probleem is immers, dat u een schaap met vijf
poten zoekt.
Wij vertellen u aan de hand van de onderzoeksbevindingen, wie van de
‘kandidaatschapen’ tenminste voldoende poten heeft om de functie naar behoren te
vervullen. Ons rapport is dan ook bedoeld als handleiding: hoe trekt u het meeste
profijt uit de kandidaat, die u aanstelt?

Doel

Aan de hand van een functieomschrijving bepalen we op grond van de
onderzoeksbevindingen of en in welke mate uw kandidaat geschikt is voor de
onderhavige functie. Bovendien vertellen we u, wat u als werkgever kunt doen om de
effectiviteit van de inzet van uw nieuwe werknemer te optimaliseren.
Het onderzoek
Er wordt gecomputeriseerd, schriftelijk en mondeling (cases) getest. Het onderzoek
bestaat uit de volgende onderdelen:

  • 3 tot 5 persoonlijkheidstests;
  • de intelligentietest (10 subtests)
  • 3 probleemoplossend vermogen tests;
Het rapport

Het rapport ontvangt u binnen uiterlijk twee weken. Onze interpretatie van de
testscores berust op de visie, dat uw persoonlijkheid bepaalt, hoe u uw intellectuele
capaciteiten benut.

Uitbreidingsmogelijkheden

Naar wens kan dit worden uitgebreid met specifiek onderzoek naar leidinggevende,
commerciële en adviserende vaardigheden.
Direct aansluitend worden de resultaten met de kandidaten besproken. Indien
gewenst rapporteren wij onmiddellijk daarna telefonisch aan de opdrachtgever.
Bovendien garanderen wij, dat u binnen een week onze schriftelijke rapportage in
huis heeft (natuurlijk op voorwaarde dat de kandidaat daartoe toestemming
verleent).