Assertiviteit

Assertiviteit is het vermogen om overtuigend te debatteren of te onderhandelen. Afhankelijk van de situatie en de gesprekspartner worden daartoe verschillende communicatieve instrumenten gebruikt. In onze training bieden wij de achterliggende theorie (wanneer welk instrument) en de mogelijkheid tot oefenen. De oefeningen worden opgenomen, zodat een zorgvuldige effectiviteitsanalyse achteraf gemaakt kan worden.

Doel

U leert hoe u beslist, maar altijd vriendelijk en beleefd voor uw eigen belangen op kunt komen.

Inhoud
  • Sociale relaties (wie, wat, waar en hoe)
  • Macht (de verschillende soorten macht)
  • Denken, voelen, handelen en leren
  • Het bewustwordingsproces
  • Problemen in de omgang met anderen
  • Succes in de omgang met anderen
  • Assertiviteit (overtuigen op basis van zelfvertrouwen)
  • De groei van het zelfrespect
Duur

Deze training bestaat uit 10 sessies van 60 minuten.