Doorstroom

Het opleidingsniveau stijgt en de moderne mens wil zich ook na afronding van de specifieke opleiding verder ontwikkelen. De vraag is alleen: ‘In welke richting dan?’

Deze vraag beantwoorden wij voor u aan de hand van een diepgaand potentieelonderzoek, gericht op loopbaanontwikkeling. Op basis van onze rapportage voorkomt u, dat u opleidingskosten maakt, die geen rendement opleveren. Daarbij gaat het niet alleen om de vraag wat de sterke en de zwakke kanten van uw werknemer zijn, en niet alleen om de vraag welke van de zwakke kanten ontwikkeld kunnen worden en welke beslist niet.

Het gaat ook en vooral om de vraag of mogelijk is wat uw werknemer graag wil. Dit is de psychologische kant van de loopbaanontwikkeling, omdat dit een kwestie van acceptatie van de persoonlijke mogelijkheden is. Als het daaraan schort, adviseren wij een op maat gesneden coachingstraject, soms met behulp van de ZelfKonfrontatieMethode vormgegeven, in andere gevallen met behulp van de loopbaanankers.