Outplacement

Actuele kennis van de arbeidsmarkt stelt ons in staat om concrete perspectieven op
mogelijkheden tot outplacement aan te bieden. Na een succesfactoranalyse
definiëren wij passende functies, selecteren de bijbehorende vacatures en
onderzoeken de mate van aantrekkelijkheid. Het begeleidingstraject wordt afgestemd
op de wensen van de kandidaat in relatie tot de beoogde functie.

Doel

In onze opvatting is outplacement een specifieke vorm van loopbaanbegeleiding: wij
adviseren, denken mee omtrent (de voortzetting van iemands) carrière en begeleiden
het daaruit voortvloeiende zoekproces naar passende vacatures en de
sollicitatieprocedure. Het uiteindelijke doel is een geschikte baan te vinden voor ieder
die wij begeleiden.

Aanpak

We beginnen natuurlijk altijd met een potentieelonderzoek, om aan de hand van de
bevindingen precies te definiëren wat we zoeken op grond van kracht en zwakte van
betrokkene. Vervolgens adviseren we omtrent de kansen van betrokkene op de
actuele arbeidsmarkt en, indien nodig, welke training(en) / omscholing(en) nodig c.q.
het meeste geschikt en haalbaar zijn om het mogelijk te maken passende
loonvormende arbeid te vinden.

Wij werken individueel, omdat iedereen anders is, niet alleen op grond van zijn/haar
opleiding en zijn/haar persoonlijkheid, maar ook op grond van zijn/haar leeftijd en
dus van de levensfase, waarin iemand zich bevindt. Daarom bieden wij geen
totaaltraject aan, maar factureren per verrichting, die wij in overleg uitvoeren.
Soms komen wij echter op basis van de onderzoeksbevindingen tot de conclusie, dat
wij niet de geschikte partij zijn om betrokkene te begeleiden. Ook dat krijgen partijen
met redenen omkleed duidelijk van ons te horen.

Duur

Gezien de individuele aard van het outplacementtraject, zoals wij dat invullen,
kunnen wij niet voorspellen hoeveel tijd het beslaat. Wel kunnen wij op basis van
onderzoek en kennis van de arbeidsmarkt een richtlijn bieden, opdat u een basis
heeft voor gesprekken met betrokkene.