Vertrouwenspersoon

Ongewenst gedrag komt in elke organisatie voor en kan verschillende vormen
aannemen, altijd gekenmerkt door dwang. Ongewenst gedrag hoeft zich niet altijd op
één persoon te richten, maar kan ook een afdeling betreffen. Vaak echter richt
ongewenst gedrag, en dan met name pestgedrag, seksuele intimidatie of
discriminatie, zich op één persoon.

Waarom een vertrouwenspersoon?
 • Pesten: Ongewenst gedrag leidt tot spanningen, die tot lichamelijke en geestelijke
  klachten kunnen leiden, die weer ziekte en arbeidsongeschiktheid tot gevolg kunnen
  hebben.
 • Ongewenste intimiteiten: De grenzen tussen vriendschappelijke en ongewenste
  aanrakingen zijn vaak vaag. Het is moeilijk te zeggen, wanneer een aanraking
  ongewenst is. Echter, als u over ongewenste intimiteiten hoort, geldt altijd het
  bovenstaande: ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid kunnen het gevolg zijn.
Wat is een vertrouwenspersoon?

De vertrouwenspersoon
 ondersteunt één partij op basis van een beroepsgeheim. Dat kan zowel het
slachtoffer als de handelende persoon zijn.
 adviseert op basis van psychologische en/of juridische kennis.

Wat doet een vertrouwenspersoon?

De vertrouwenspersoon levert duidelijke informatie en leert het slachtoffer om de
frustratie zelf in het juiste perspectief te plaatsen.
De vertrouwenspersoon informeert en adviseert over de mogelijke vervolgstappen en
hun consequenties. Door deze informatie kan het slachtoffer c.q. de veroorzaker zelf
een afgewogen keuze maken.
Indien de situatie juridische deskundigheid vereist en de vertrouwenspersoon heeft
deze niet zelf, dan verwijst de vertrouwenspersoon door naar een vertrouwd jurist.
Het Bijzonder Psychologisch Bureau vult deze functie in op basis van psychologische
kennis, kennis van gesprekstechnieken en ruime levenservaring.
Wat kunnen wij voor u betekenen?
Wij vervullen de functie van externe vertrouwenspersoon. Dit garandeert de
onafhankelijkheid van uw vertrouwenspersoon.
Dit verlaagt voor het slachtoffer de drempel om zeer persoonlijke informatie te delen.