Potentieelonderzoek

Potentieelonderzoek dient om op maat gesneden begeleiding te kunnen bieden. Naar
ons idee kan dat alleen als wensen en mogelijkheden van zowel opdrachtgever als
betrokkene duidelijk op papier staan. Daarom hebben wij een potentieelonderzoek
ontwikkeld, onder andere om te gebruiken als uitgangspunt voor een
coachingstraject.

doel

1. Een onderbouwde beschrijving van uw professionele (on)mogelijkheden
2. Een helder advies met betrekking tot realisatie daarvan
3. Een duidelijke doelstelling van een coachingstraject in termen van waarneembaar
gedrag.

het onderzoek

het potentieelonderzoek bestaat uit de volgende onderdelen:

  • 3 tot 5 persoonlijkheidstests;
  • De intelligentietest (10 subtests)
  • 3 probleemoplossend vermogen tests;
  • Kritisch denkvermogen.

Daarnaast vindt aan het begin van de dag een intakegesprek plaats en aan het eind
van de testdag een diepgaand eindgesprek. Daarin worden alle resultaten en het uit
te brengen advies besproken.

het rapport

Het rapport ontvangt u binnen uiterlijk twee weken. Onze interpretatie van de
testscores berust op de visie, dat uw persoonlijkheid bepaalt, hoe u uw intellectuele
capaciteiten benut.

uitbreidingsmogelijkheden

Naar wens kan dit worden uitgebreid met specifiek onderzoek naar leidinggevende,
commerciële en adviserende vaardigheden. Dit deel bestaat uit een combinatie van
tests en rollenspelen.