Arbeid- en organisatieadviseur

Bij reorganisatie, fusies, implementatie van automatisering en dergelijke ontstaat
soms de behoefte aan specifiek psychologische kennis en vaardigheden. Ook is het,
na slecht-nieuwsgesprekken, af en toe nodig mensen meer ondersteuning te geven
dan binnen het kader van personeelszaken mogelijk is.

Waarom een arbeid- en organisatieadviseur?

In dergelijke gevallen gaat het bijvoorbeeld om de begeleiding van weerstanden,
rouwverwerking bij het verlies van (een deel van) de werkzaamheden c.q.

verantwoordelijkheid, het veranderen van de werksfeer en daardoor verandering van
het karakter van zakelijke relaties. In dergelijke situaties speelt soms ook het
thuisfront een cruciale rol.
Nog afgezien van kennis, vaardigheden en ervaring is het meestal strategisch niet
verstandig om de begeleiding intern te houden. Te veel bedrijfspolitieke en
persoonlijke belangen oefenen invloed uit.
Als laatste, in het geval van slecht-nieuwsgesprekken biedt de adviseur eerste
opvang zonder te ontkennen, dat het slechte nieuws een onontkoombaar feit is.

Wat doet een arbeid- en organisatieadviseur?
  • De adviseur zoekt naar mogelijkheden om de harde werkelijkheid acceptabel te
    maken.
  • De adviseur is onafhankelijk en kan dus de nodige ruimte bieden om teleurstelling en
    boosheid te verwerken door deze vrijelijk te uiten.
  • De adviseur ondersteunt betrokkene in het leren accepteren van de nieuwe situatie.
  • De adviseur begeleidt betrokkene in het invullen van de vraag ‘hoe nu verder?’