Tweedelijnsfunctie HRM

Wij zijn arbeids-en organisatiepsychologen en staan u terzijde als sprake is van disfunctionele spanningen tussen werknemer en de werkgevende organisatie. Deze komen tot uiting in de vorm van ruzie, demotivatie, pesten en al deze vormen monden maar al te vaak in ziekteverzuim uit. En dat is duur.

U kunt er dus maar beter vlug bij zijn, door ons in te schakelen. In dergelijke gevallen bieden wij u een onderzoek naar de mentale belastbaarheid van betrokkenen aan om u op maat te kunnen adviseren omtrent de te nemen stappen. Deze variëren van een coachingstraject tot en met vertrek van een werknemer.

Is er ruzie of wordt er gepest, dan vergroten we via het coachingstraject de weerbaarheid door mensen te leren constructief om te gaan met verschillende waarheden of manieren van aanpak. Ook vervullen wij voor u desgewenst de functie van vertrouwenspersoon. Vaak vinden werknemers het prettiger om buiten uw bedrijf met een onafhankelijk buitenstaander te spreken, als het door pesten op het werk pijnlijk wordt.