Basiscursus persoonlijkheidsstoornissen

Doel

Kennismaking met persoonlijkheidsstoornissen:

  • Wanneer is gedrag als een stoornis te beschouwen
  • Welke verschillende stoornissen kennen we
  • Aan welke symptomen herkennen we een stoornis
  • Welke problemen zijn per stoornis te verwachten.
Aanpak

Deze cursus heeft twee delen. In het theoretische deel wordt inzicht geboden in het specifieke gedrag en de grondslagen daarvan: hoe denkt en voelt iemand met een persoonlijkheidsstoornis.

In het praktische deel wordt besproken hoe je als coach c.q. begeleider kunt voorkomen, dat de nadelen van het gedrag het normale arbeidsproces dusdanig storen, dat het werken belemmerd wordt.

Duur

Deze training beslaat een sessie van 2 uur.