Studie- en beroepskeuzeonderzoek

De middelbare scholier en de student
Een verkeerde studiekeuze kost veel tijd en veel geld, dus liever in een keer goed. Het algemeen voortgezet onderwijs slaagt er echter niet altijd in om voorhanden aanleg zichtbaar te maken, omdat middelbare scholieren gemakkelijker voor een aardige dan voor een saaie leraar werken.

Dus kan een studie- en beroepskeuzeonderzoek, bij voorkeur zo rond het zestiende levensjaar u en uw zoon/dochter veel opleveren: u kent hun aanleg en studieproblemen en u begrijpt beter hoe hun persoonlijkheid hen voor welke functies geschikt maakt: is uw zoon/dochter meer inhoudelijk geïnteresseerd of is hij zij meer een ‘mensen-mens’.

Onze rapportage mondt altijd uit in een concreet beroepskeuzeadvies, waar het studieadvies uit voortvloeit. Bovendien geven wij duidelijk aan, of uw kind al aan een definitieve studiekeuze toe is of beter eerst een jaartje kan gaan freewheelen om het zelfbewustzijn in aanleg te verstevigen. Komen we tot die conclusie, dan adviseren wij u tevens omtrent de vormgeving van dit jaar.

Het jonge kind
Rond het jonge kind spelen meestal andere oorzaken, als het op school niet lekker gaat. Dat kan gaan om dyslexie, dyscalculie, ADD, maar ook om hoogbegaafdheid.

In al die gevallen is het zaak om er snel bij te zijn, zodat voorkomen kan worden, dat uw kind niet meer met plezier naar school gaat. Als u of de leerkracht ook maar vermoedt, dat dat het geval is doen wij onderzoek aan de hand waarvan wij de oorzaak benoemen en adviseren omtrent de te nemen maatregelen.

Desgewenst bieden wij ook hulp, bijvoorbeeld door uw kind te leren leren, door uw kind te leren met proefwerkspanning om te gaan, door ingeval van dyslexie of dyscalculie met hem/haar te oefenen. Ook hebben wij ervaring met het hoogbegaafde kind, dat een op maat gesneden traject nodig heeft om zoveel sneller door de schoolopleiding heen te komen als bij zijn intellectuele aanleg past. Het specifiek gevaar is namelijk, dat uw kind al op jonge leeftijd gedemotiveerd raakt, omdat het zich verveelt.