Leidinggeven

Wij beschouwen het bieden van helderheid als de belangrijkste taak van een leidinggevende. Daarin slaagt u door de dynamiek van het bedrijf te structureren, duidelijk aan te geven wat prioriteit heeft en wat u van uw medewerkers verwacht.

Daarmee gaat u de confrontatie met uw medewerkers aan, omdat u eisen stelt en deze consequent handhaaft. Dat wil zeggen dat u stimuleert, motiveert en corrigeert en dat lukt u alleen, als u overtuigt door voldoende persoonlijk overwicht.

Doel

Als leidinggevende adequaat sturing geven, door verschillen tussen medewerkers qua persoonlijkheid en ontwikkelingsniveau constructief te benutten binnen het kader van de bedrijfsdoelstelling.

Inhoud
  • Uw stijl van leidinggeven in kaart brengen op het continuüm “inhoudelijk op basis van deskundigheid versus contactueel.”
  • het verband tussen uw stijl van leidinggeven, product, de mensen aan wie u leiding geeft en de bedrijfscultuur in kaart brengen en kritisch op effectiviteit beoordelen
  • Bekijken welke consequenties dat qua stijl van leidinggeven heeft
  • deze omzetten in concreet waarneembaar gedrag, daarmee oefenen in de praktijk en de ervaringen evalueren
Duur

Deze cursus beslaat 10 sessies van één tot anderhalf uur elk of zoveel meer als noodzakelijk. De cursus wordt (ook) individueel gegeven, wat onder andere als voordeel heeft, dat het eigen leertempo bepalend is.