Persoonlijke effectiviteit

Doel

De persoonlijkheid wordt via psychotechnisch onderzoek in kaart gebracht en op de voorhanden effectiviteit beoordeeld met als uiteindelijk doel deze te herorganiseren, zodat de effectiviteit van het gedrag toeneemt.

Aanpak

De training start met de Zelfkonfrontatie-methode van prof. dr. H.J.M. Hermans.
Een specifiek voordeel van deze methode is dat de client actief aan het resultaat bijdraagt, omdat niet alleen de verantwoordelijke adviseur, maar ook de cliënt het tot stand gekomen materiaal analyseert.

In een eindgesprek worden beide visies met elkaar vergeleken en besproken om idealiter tot een gezamenlijke eindconclusie te komen, die wordt verwerkt in een persoonlijk trainings/coachingsplan.

Duur

ZKM: In vijf tot tien gesprekken van circa één uur worden de ‘waardegebieden’ geformuleerd, wordt de gevoelsbeleving gescoord en berekend en wordt aan de client uitgelegd hoe het materiaal geanalyseerd kan worden. Vervolgens neemt deze het materiaal mee naar huis, waar hij/zij zich ruim de tijd kan gunnen om tot een eindconclusie te komen.

Het daarop aansluitende coachingstraject is individueel van karakter, maar beslaat over het algemeen tien sessies van een uur. Ook in dit proces is het succes vanzelfsprekend sterk afhankelijk van de actieve betrokkenheid van de client.